fbpx

De Digitale Jurist levert betaalbaar juridisch advies & juridische documenten

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 08/11/2023

De Digitale Jurist hecht veel waarde aan uw privacy. In dit privacybeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, delen en beschermen. 

We raden u aan om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen. 

I. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en haar vertegenwoordiger

Vennootschapsnaam: VESPIRI
Vennootschapsvorm: Besloten vennootschap (BV)
Handelsnaam: Digitale Jurist
Zetel: 2520 Ranst, Broechemlei 65F (België)
Ondernemingsnummer: 1001.829.559
Btw-nummer: BE1001829559
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Vertegenwoordigd door: Mevrouw Evelien HELSEN
Gsm nummer: +32 (0) 4 79 74 62 00
E-mail: evelien@digitalejurist.be

II. Verzamelde persoonsgegevens

II.1 Persoonlijk identificeerbare informatie: Bij het gebruik van onze website kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, zoals uw naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. We verzamelen deze gegevens enkel wanneer u ze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier of het vragen van een offerte of het invullen van onze vragenlijst voor het opstellen van de door u gevraagde documenten. 

II.2 Niet-persoonlijk identificeerbare informatie: We kunnen ook bepaalde niet-persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt gebruikt om de prestaties van onze website te verbeteren en om onze demografische gegevens te analyseren. 

III. Gebruik van de verzamelde persoonsgegevens

III.1 We gebruiken de verzamelde persoonlijk identificeerbare gegevens voor volgende doeleinden die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening adequaat te kunnen uitvoeren:

  • Om uw bestelde documenten te kunnen opstellen en te bezorgen.
  • Om te reageren op uw vragen en verzoeken.
  • Om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen of updates met betrekking tot onze producten en diensten.

III.2 We kunnen de verzamelde niet-persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken voor volgende doeleinden, voor zover u hier toestemming voor hebt gegeven:

  • Om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren.
  • Om onze marketinginspanningen te optimaliseren.
  • Om statistieken over het gebruik van onze website te verzamelen. 
  • Om u relevante marketingcommunicatie te sturen.

IV. Delen van persoonsgegevens

IV.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derde partijen, maar alleen voor zover dit noodzakelijk is om onze producten en diensten aan u te kunnen leveren, en u hiervoor toestemming heeft gegeven. 

IV.2 We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of openbaar maken aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

V. Bewaartermijn van persoonsgegevens

V.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is om onze producten en diensten optimaal aan u te kunnen leveren. Zodra de informatie niet meer noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening, zullen wij deze wissen. 

VI. Beveiliging van persoonsgegevens

VI.1 We treffen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We gebruiken bijvoorbeeld versleutelingstechnologieën en beperken de toegang tot uw gegevens tot geautoriseerd personeel. 

VII. Uw rechten met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens

VII.1 U heeft het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld. U heeft te allen tijde het recht om deze te corrigeren, bij te werken of te laten verwijderen. U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

VII.2 U heeft het recht om te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruiken van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. 

VIII. Klachten

VIII.1 Indien u klachten zou hebben m.b.t. de verwerking van jouw persoonsgegevens, kunt u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). 

IX. Wijzigingen in het privacybeleid

IX.1 De Digitale Jurist behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd, samen met de datum van bijwerking. 

X. Contact

X.1 Als u vragen heeft over ons privacybeleid, of als u uw rechten (zoals beschreven in artikel 7) wenst uit te oefenen, kunt u steeds contact opnemen met ons via volgende gegevens:

Digitale Jurist

2520 Ranst, Broechemlei 65F (België) 
Telefoonnummer: +32 (0) 4 79 74 62 00
E-mail: evelien@digitalejurist.be

This is a staging environment