fbpx

De Digitale Jurist levert betaalbaar juridisch advies & juridische documenten

Samenwerken met freelancers? Let op deze belangrijke zaken!

Mensen die handen schudden

Het aantal freelancers, zowel in bijberoep als hoofdberoep, is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen in België. Steeds meer Belgische bedrijven, KMO’s en ondernemers doen beroep op de diensten van freelancers. Om beide partijen te beschermen, is het van groot belang om de gemaakte afspraken op papier te zetten. Een goed opgestelde samenwerkingsovereenkomst zorgt niet alleen voor juridische zekerheid maar zorgt er ook voor dat de samenwerking soepel en succesvol verloopt. In dit artikel vertel ik je waar je best op let bij het opstellen van deze belangrijke overeenkomst! 

Wat is een samenwerkingsovereenkomst?

Een samenwerkingsovereenkomst, ook wel een “freelancer-overeenkomst” of “zelfstandigen-contract” genoemd, is een overeenkomst tussen een freelancer en de opdrachtgever, waarin zij de voorwaarden van hun zakelijke relatie vastleggen. In België valt deze overeenkomst onder het algemene verbintenissenrecht en zijn partijen in principe vrij in wat ze onderling overeenkomen. 

Wat zijn de voordelen van een goed opgestelde samenwerkingsovereenkomst?

Een weloverwogen en sluitende overeenkomst minimaliseert misverstanden en bouwt vertrouwen op. Een goede overeenkomst biedt duidelijkheid over de rechten en plichten van beide partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst én wanneer er discussie zou ontstaan. 

Hoewel men niet verplicht is om de afspraken daadwerkelijk op papier te zetten, en een mondelinge overeenkomst even goed volstaat, kan een geschreven samenwerkingsovereenkomst wel dienen als bewijs indien het tot een geschil zou komen. Het is dus zeker de moeite om te zorgen voor een helder opgesteld en duidelijk geschrift dat door beide partijen wordt ondertekend. 

Wat zijn de belangrijkste elementen van een samenwerkingsovereenkomst?

Elke samenwerkingsovereenkomst kan hoe dan ook best volgende clausules bevatten: 

  • Beschrijving van het werk of de diensten: In deze clausule wordt duidelijk beschreven welke diensten/werken de freelancer zal leveren. 
  • Afgesproken prijs en betalingsvoorwaarden: Deze clausule bevat duidelijke afspraken over de overeengekomen prijs, betaling en de facturering. In dit stukje neem je ook best afspraken op over wat er dient te gebeuren bij laattijdige betaling. 
  • Een clausule inzake vertrouwelijkheid: In deze clausule neem je op welke informatie als vertrouwelijk dient behandeld te worden en hoe er wordt omgegaan met de bescherming van gevoelige informatie.
  • Aansprakelijkheidsregelingen: In een aansprakelijkheidsclausule wordt de verantwoordelijkheid voor fouten van beide partijen duidelijk omkaderd en worden eventuele beperkingen van die verantwoordelijkheid opgenomen.

Tegenwoordig zijn er online heel wat standaard templates te vinden voor de samenwerkingsovereenkomst. Toch is het belangrijk om steeds rekening te houden met de specifieke situatie en de concrete afspraken die tussen de freelancer en de opdrachtgever worden gemaakt. 

Vanuit mijn persoonlijke en professionele ervaring, heb ik gemerkt dat een standaard template an sich vaak niet genoeg is. Bepaalde sectoren of samenwerkingen hebben immers nood aan bijkomende clausules die specifiek op hen gericht zijn. Denk maar aan een clausule m.b.t. opleveringstermijnen, intellectuele rechten en hun eigendom,  specifieke sectorgerelateerde situaties waarbij aansprakelijkheid moet worden beperkt of net niet mag worden beperkt, non-concurrentie en/of non-afwervingsbedingen enzovoort.

Waarom doe je best beroep op een jurist voor het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst?

Hoewel het verleidelijk kan zijn om zelf aan de slag te gaan, is het toch aan te raden om een gespecialiseerde jurist te raadplegen wanneer je een samenwerkingsovereenkomst wilt opstellen. Het is waar dat partijen in principe mogen overeenkomen wat ze willen, maar toch vereist het opstellen van zo’n overeenkomst enige kennis van zaken. 

Veelgemaakte fouten zijn onder andere vage formuleringen die later leiden tot discussie, en het negeren van wettelijke vereisten m.b.t. verschillende topics. Zo zijn er wettelijke vereisten m.b.t. aansprakelijkheid die, indien verkeerd opgenomen in de overeenkomst, kunnen leiden tot nietigheid van die clausule. Dit wil zeggen dat ze worden geacht niet geschreven te zijn. Dat kan catastrofale en kostelijke gevolgen hebben voor de aansprakelijk gestelde partij. Deze fouten kunnen worden vermeden door het inwinnen van professioneel juridisch advies.

Daarnaast kan een jurist je, door zijn of haar jarenlange ervaring, wijzen op zaken waar je zelf nog niet bij stil hebt gestaan en je helpen bij de personalisatie van jouw overeenkomst. 

Conclusie

Een goed opgestelde samenwerkingsovereenkomst is fundamenteel voor het succes van freelance projecten. Zorg steeds dat je overeenkomst een aantal belangrijke clausules bevat en bekijk steeds de specifieke situatie. Zo creëer je een goede basis voor een vruchtbare samenwerking. Een goede samenwerkingsovereenkomst beschermt de belangen van alle betrokken partijen. 

Kun je hierbij wel wat hulp gebruiken? Neem contact met ons op voor advies en ondersteuning bij het opstellen van jouw samenwerkingsovereenkomst!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoud van dit artikel

Blijf op de hoogte bij juridische wijzigingen!

Bij belangrijke juridische veranderingen, stuur ik een mailtje naar mijn abonnees met tips en advies. Deze dienst is helemaal gratis. Schrijf je vandaag nog in!

Lees ook deze artikels

This is a staging environment