fbpx

De Digitale Jurist levert betaalbaar juridisch advies & juridische documenten

Aansprakelijkheid: Wat moet je erover weten als Belgische ondernemer?

Vrouw kijkt contract na met vergrootglas

Als ondernemer in België is aansprakelijkheid een van de meest cruciale elementen in de overeenkomsten met je klanten. Je zorgt er dus maar best voor dat je clausules inzake aansprakelijkheid goed worden opgenomen in je algemene voorwaarden en overeenkomsten. In dit artikel bied ik je graag praktisch advies om je te helpen bij het opstellen van die clausules. Zo zorg je ervoor dat je eventuele risico’s beperkt en je onderneming beschermt.

Waarom is aansprakelijkheid zo belangrijk?

Het opnemen van een duidelijke regeling over aansprakelijkheid in je algemene voorwaarden kan toekomstige geschillen voorkomen. Daarnaast biedt het ook zekerheid aan beide partijen wat betreft de afspraken die van toepassing zijn. Het is belangrijk om specifieke bepalingen op te nemen die de belangrijke punten voor jouw activiteiten weerspiegelen. 

Hoe stel ik aansprakelijkheidsclausules op?

Bepaal de draagwijdte van je aansprakelijkheid

  • Voor welke fouten ben je al dan niet aansprakelijk: Bepaal in eerste instantie voor welke fouten je klant je al dan niet kan aanspreken voor een vergoeding. Let hierbij op dat je nooit zover gaat dat je je aansprakelijkheid uitsluit voor het niet uitvoeren of niet nakomen van elementen die essentieel zijn voor de overeenkomst. Zorg er ook voor dat je nooit je grove fout of opzet uitsluit, dit is immers verboden. Meer weten over de verschillende soorten fouten? Lees dan even deze blog!
  • Directe vs. indirecte schade: Maak een onderscheid tussen directe en indirecte of gevolgschade veroorzaakt door jouw fout. Beperk je aansprakelijkheid bijvoorbeeld voor indirecte schade zoals gederfde winst of reputatieschade of sluit ze volledig uit.
  • Maximumbedrag: Overweeg om een maximumbedrag in te voeren waarvoor je aansprakelijk gesteld kan worden. Dit zorgt voor duidelijkheid en kan je bescherming bieden tegen buitensporige claims.

Overweeg vrijwaringsclausules 

Integreer vrijwaringsclausules om jezelf te beschermen tegen claims die voortvloeien uit het gebruik van jouw producten of diensten door de klant of met hem verbonden personen. 

Vrijwaringsclausules zijn juridische afspraken in contracten die een partij beschermen tegen bepaalde claims of verliezen. Deze clausules worden gebruikt om de aansprakelijkheid te beperken of te verschuiven naar een andere partij. 

Het is belangrijk dat deze clausules redelijk, duidelijk en specifiek zijn. Onredelijke of onduidelijke vrijwaringsclausules kunnen als nietig worden beschouwd. Ze zijn vooral nuttig in situaties waar risico’s moeilijk volledig door één partij te beheersen zijn, en bieden een manier om deze risico’s eerlijk te verdelen.

Een eenvoudig voorbeeld van een situatie waarin een vrijwaringsclausule van toepassing zou kunnen zijn, is bij een softwarebedrijf dat een app verkoopt. De vrijwaringsclausule in de gebruikersovereenkomst kan stellen dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik van de software, zoals gegevensverlies of bedrijfsonderbreking, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove nalatigheid van het bedrijf. Dit helpt het bedrijf zich te beschermen tegen claims die kunnen ontstaan door onvoorziene problemen met de software.

Uitsluitingen van aansprakelijkheid voor overmacht of andere specifieke gevallen

Zorg voor clausules die specifieke gevallen uitsluiten waarin je niet aansprakelijk bent voor schade, zoals bij overmacht of gebruik van je product op een manier waarvoor het niet bedoeld is. 

Hou rekening met de regels

Verzeker je ervan dat je algemene voorwaarden of overeenkomst in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving. Dit omvat onder meer het verbintenissenrecht, consumentenbescherming, wetgeving inzake overeenkomsten tussen ondernemers en eventuele relevante sectorspecifieke regelgeving.

Conclusie

Het zorgvuldig opstellen van aansprakelijkheidsclausules in je algemene voorwaarden is essentieel voor het beschermen van je zaak. Door duidelijke bepalingen op te stellen over de aard van aansprakelijkheid, zoals directe versus indirecte schade, maximumbedragen te hanteren, en het gebruik van vrijwaringsclausules te overwegen, kun je alvast heel wat risico’s beperken en duidelijkheid bieden aan je klanten. Het is uiteraard ook van belang dat deze clausules steeds redelijk en conform de Belgische wetgeving zijn.

Heb je nog vragen over aansprakelijkheid of heb je nood aan een goede partner voor de juridische kant van je zaak? Contacteer ons en wij staan je graag bij!

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inhoud van dit artikel

Blijf op de hoogte bij juridische wijzigingen!

Bij belangrijke juridische veranderingen, stuur ik een mailtje naar mijn abonnees met tips en advies. Deze dienst is helemaal gratis. Schrijf je vandaag nog in!

Lees ook deze artikels

This is a staging environment